Stichting Kans en Kleur

Het bestuur van onze school

Alle basisscholen en de speciale school voor basisonderwijs in de gemeente Wijchen vallen vanaf 1 januari 2008 onder de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur. In de naam geeft de stichting aan, dat elk kind zijn eigen kans dient te krijgen en dat elke school zijn eigen kleur moet kunnen ontwikkelen.

De stichting kent:

  • 2 openbare scholen;
  • 1 samenwerkingsschool;
  • 1 interconfessionele school;
  • 7 katholieke scholen;
  • 2 scholen voor openbaar en katholiek onderwijs;
  • 1 school voor speciaal basisonderwijs

Van deze 14 basisscholen is er één die Jenaplan onderwijs. één die Daltononderwijs en eén die Montessori onderwijs verzorgt.  Het bestuur van de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur vertegenwoordigt de ouders, die belang hebben bij kwalitatief goed onderwijs. Tevens waarborgt het bestuur, dat het onderwijs op de scholen van de stichting voldoet aan de kwaliteitscriteria van de overheid. Het “bestuurshandboek” van de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur is op school in te zien en op de website van de Stichting (www.kansenkleur.nl).

De missie van de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur

De Samenwerkingsstichting Kans en Kleur streeft er naar om vol vertrouwen en samen met andere betrokkenen bij te dragen aan de toekomst van allen die bij de stichting betrokken zijn. Kans en Kleur doet dat, door zoveel mogelijk kwaliteiten van leerlingen aan te spreken en deze samen met hen tot ontwikkeling te brengen. Zo groeien de leerlingen op tot communicatief sturende volwassenen, die bijdragen aan cultuurbehoud, cultuurontwikkeling en cultuuroverdracht en daardoor aan de leefbaarheid van de maatschappij van morgen. De missie van de onderwijsorganisatie is:

Ieder kind zijn eigen kans,
Elke school zijn eigen kleur