Onze kernwaarden

Veilig

Bij ons op school voelt iedereen zich veilig. Wij vertrouwen elkaar. Er is een gevoel van welbevinden. De kinderen voelen zich gezien en gehoord. De kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen. De leerkrachten onderhouden een professioneel werk- en leerklimaat. Ouders vertrouwen ons hun kind toe. We zijn een Kanjerschool en daar zijn we trots op.

Creatief

In Kindcentrum Westwijzer neemt creativiteit een belangrijke plaats in, in de breedste zin van het woord. Creatief taalgebruik, creatief rekenen en creatief denken zijn vaardigheden die we bij de kinderen en bij ons zelf willen ontwikkelen. Deze creatieve capaciteiten hebben wij nodig voor onze kenniseconomie. Als je leerlingen leert te vertrouwen op hun inventiviteit en ze hiermee durven te experimenteren, dan ontwikkelen ze creatieve hersenen.

Verbonden

Het creëren van een wij-gevoel, de bereidheid om elkaar te helpen en het tonen van
wederzijds respect zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt op onze school. We spelen en leren van en met elkaar. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. We voelen ons betrokken bij onze samenwerkingspartners en bij de wijk. Het is de verbondenheid die ervoor zorgt dat we op een verantwoorde wijze invulling geven aan ons onderwijs en aan hoe we met elkaar om gaan.

Doelgericht

In Kindcentrum Westwijzer werken we doelgericht. We zijn ambitieus en hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en van elkaar. We werken naar onze doelen toe en ontwikkelen zo persoonlijke groei voor onze kinderen en voor ons zelf. Omdat het belang van elk kind voorop staat, vraagt dat onze voortdurende inspanning om de doelen te bereiken. We nemen ons werk professioneel, nemen verantwoordelijkheid en focussen op ons doel.

Toekomstgericht

We werken met de kinderen aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Taal en rekenen vormen de basis om 21e eeuwse vaardigheden zoals bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen en ICT-geletterdheid, aan te leren. Kinderen zijn betrokken, ondernemend en nieuwsgierig.