Missie en visie

Ideologie

Wij geloven in ontmoeting als basis voor onze gemeenschapszin. Dat de school een ontmoetingsplek mag zijn waar kinderen, ouders en medewerkers betrokken zijn op elkaar, voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. De kinderen zien de school als een uitdaging en gaan met plezier naar school. Een goed pedagogisch klimaat zorgt ervoor dat iedereen veilig is en maximaal tot ontwikkeling komt.

We kunnen het niet alleen: wij geloven in een intense samenwerking met ouders bij opvoeding en onderwijs. Wij geloven in de betekenis van onze school voor de directe omgeving. Wij willen als leerkrachten in de school een voorbeeldfunctie hebben en willen daarop aangesproken worden.

Visie

Onze school is een leergemeenschap waar iedereen leeft en werkt met elkaar; zo is ook iedere leerling welkom bij ons. Wij zien een groep leerlingen niet als een optelsom van individuen, maar als een actieve leer- en leefgemeenschap, waarin kinderen elkaar helpen en stimuleren. Met passend onderwijs krijgen alle kinderen kansen om zich optimaal te ontwikkelen.

Ouders zijn onze gesprekspartners, gelijkwaardig en met wederzijds respect, vanuit diverse disciplines. Opvoeden en onderwijzen zien wij als een gemeenschappelijke opdracht. Wij communiceren open en transparant met elkaar.

Missie

Wij zorgen ervoor dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. We gaan daarbij uit van wat een kind al kan en waar interesses liggen. We zorgen ervoor dat ieder kind zich veilig voelt. We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat. We besteden extra aandacht aan meerbegaafdheid, op cognitief en sociaal emotioneel gebied.

We luisteren naar ouders en leerlingen. Samen met ouders zorgen wij ervoor dat iedere leerling, samen met zijn of haar klasgenoten, een goede tijd bij ons op school heeft.

Unieke kracht

Onze unieke kracht is dat wij goed passend onderwijs geven. De Kanjertraining zorgt ervoor dat dit in een veilige leeromgeving plaats vindt, waar ieder kind tot zijn recht komt. Onze unieke kracht is dat we zo veel mogelijk uitdaging binnen ons onderwijs bieden. Naast de ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben is er ruim tijd en aandacht voor de meerbegaafde leerling.

Onze unieke kracht is dat ieder teamlid actief deelneemt aan onze leergemeenschap. We kennen zo veel mogelijk kinderen en voelen ons verantwoordelijk voor iedereen.

Kernwaarden

Ouders hebben ons hun kind toevertrouwd. Dat vertrouwen moeten we iedere dag waarmaken. Opvoeden en onderwijzen doen we samen met ouders en met respect voor elkaar. We zijn een Kanjerschool en daardoor is er in Kindcentrum Westwijzer een veilige leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat we zeggen wat we doen en dat we doen wat we zeggen. Dat kinderen met plezier naar school gaan staat voorop.

We willen ons houden aan datgene dat we zeggen en beloven. Onze kernwaarden zijn Veilig, Creatief, Verbonden, Doelgericht en Toekomstgericht.

Ambitie

Onze ambitie is dat we oog hebben voor ieder kind. We slagen er aantoonbaar in onze leerlingen te leiden naar het juiste vervolgonderwijs, van PRO tot gymnasium. We zijn transparant en ouders hebben een helder inzicht in de resultaten van hun kind.

Ieder kind voelt zich veilig bij ons en komt optimaal tot leren. Onze ambitie is om alle kinderen een stabiele, veilige basis mee te geven voor de rest van hun leven.