Medezeggenschapsraad

Gegevens MR 2020-2021

Oudergeleding

Roel Wolf – Voorzitter

Roy Derkse – MR lid namens ouders

Mieke Eefting – MR lid namens ouders

Personeelsgeleding

Peter Disveld – Secretaris

Laura Huting – MR lid namens team

Marloes Hoeksema – MR lid namens team

Afgevaardigde van Kindcentrum Westwijzer naar de GMR

Peter Disveld

Contact

speelhoeve.mr@nullkansenkleur.nl

Notulen en nieuws MR vergaderingen
Terug naar boven