Medezeggenschapsraad

Nieuws van de MR

Dinsdagavond 28 juni heeft de MR weer een vergadering gehad.

Tijdens deze vergadering is er uitgebreid gesproken over het jaarverslag van 2021-2022. In dit jaarverslag wordt er teruggekeken op het (bijna) afgelopen schooljaar. Ook wordt er beschreven wat de plannen voor de komende jaren zijn. Dit document moet goedgekeurd worden door de MR. Er waren een aantal opmerkingen van de MR, die meegenomen zullen worden in het document. Daarna zal het document voor iedereen beschikbaar zijn.

Naast het jaarverslag zijn ook het ambitiedocument en de Onderwijskundige Identiteit besproken. Vooral het ambitiedocument is een belangrijk document voor ouders. Het legt aan ouders van nieuwe en al aanwezige kinderen uit waar kindcentrum Westwijzer voor staat. De MR heeft vooral geadviseerd om dit document, net als het document over de identiteit, zo concreet en leesbaar mogelijk te maken. Beide documenten zijn nog in ontwikkeling.

Gegevens MR 2021-2022

Oudergeleding

Roel Wolf – Voorzitter

Vader van Siem (groep 7a) en Renske in groep 5. In het dagelijks leven ben ik ben ik Senior Software Engineer bij Vanderlande.

Ik ben in 2015 bij de MR gekomen, omdat ik graag betroken wilde zijn bij de school en de MR voor mij als de beste plek voelde om een bijdrage te leveren.

De MR geeft een heel mooi inzicht in alle belangrijke zaken die komen kijken bij het reilen en zeilen van de school. Wij kunnen daarin vanuit ons perspectief als ouder onze kijk op de zaken kunnen geven en meedenken, adviseren en beslissen over zaken die school aangaan. Dit maakt dat de MR voor mij een waardevolle en nuttige ervaring is.

Sinds een paar jaar ben ik voorzitter van de MR.

 

Hanneke Pasman – MR lid namens ouders

Met ingang van het huidige schooljaar mag ik de ouders van de kinderen op Kindcentrum Westwijzer vertegenwoordigen in de MR. Ik woon samen met Antoine en onze drie kinderen op de Aalsburg. Doordeweeks ben ik veelal op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) te vinden waar ik werk als jurist.
Inmiddels zitten twee van onze kinderen op Kindcentrum Westwijzer. Onze oudste dochter Jolien zit alweer in groep 5 en onze jongste dochter Yelka zit in groep 1/2a. Onze zoon Loek is 3 jaar oud en mag volgend jaar naar school.
De komende jaren kun je mij dus veelal rondom het kleuterplein vinden. Heb je een vraag of aandachtspunt voor de MR, schroom dan niet om me even aan te spreken!

 

Thijs de Valk – MR lid namens ouders

ik ben CEO (sinds kort) van Yoast, wat jullie misschien wel kennen als je wel eens in Wijchen centrum komt. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen, waarvan de oudste nu in groep 2 zit. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school waar onze kinderen waarschijnlijk de komende jaren naartoe zullen gaan. Ik denk dat een stem vanuit de ouders belangrijk is, dus ik hoop die zo goed mogelijk te zijn!”

Personeelsgeleding

Peter Disveld – Secretaris

Nu een jaar of 8 leerkracht op Westwijzer, voorheen de Speelhoeve. Ik zit al heel wat jaartjes in de MR en heb ook op vorige scholen in de MR gezeten. De manier waarop de MR betrokken is bij de besluiten die de school neemt, heeft mij altijd wel aangetrokken. Sinds vorig jaar ben ik de secretaris van de MR. Ook zit ik nu voor het derde jaar in de GMR zodat de lijntjes tussen de GMR en de MR kort zijn.

Laura Huting – MR lid namens team

Ik ben leerkracht van groep 1-2 C.

3 jaar geleden heb ik opnieuw plaats genomen in de MR omdat ik het leuk vind om naast mijn werk in de klas, me ook bezig te houden met beleidsmatige zaken.

Samen met 2 collega’s en 3 ouders meedenken over de plannen die ter tafel komen en daar vervolgens advies of instemming over geven, houdt me scherp en vind ik interessant.

Marloes Hoeksema – MR lid namens team

Ik ben leerkracht van groep 6B en leerkrachtcoach. Samen met mijn man heb ik drie zoons die inmiddels de basisschool ontgroeid zijn. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in de sportschool.

Inmiddels zit ik al voor de derde keer in de MR met steeds een periode van 3 jaar. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij beslissingen die de school aangaan en op de hoogte te zijn van wat er speelt.

Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen bij onderwerpen die de MR aangaan.

Verder kijk ik uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden en het gezamenlijk werken aan een school waar kinderen en ouder met plezier komen.

Afgevaardigde van Kindcentrum Westwijzer naar de GMR

Peter Disveld

Contact

westwijzer.mr@nullkansenkleur.nl

Notulen en nieuws MR vergaderingen
Terug naar boven