Schooljaar 2021-2022

Het schooljaar dat op ons afkomt gaat in ieder geval feestelijk van start. Zoals u heeft gezien bent u ook uitgenodigd voor een feestelijke start van ons Kindcentrum. Wij kijken er erg naar uit om vanaf komend jaar ook naar buiten uit te stralen dat we intensief samenwerken.

De afgelopen drie jaar hebben de teams van de Speelhoeve en ‘de eerste stap’ met elkaar aan de samenwerking gewerkt. En stap voor stap zijn we naar elkaar aan het toegroeien.