Afscheid van groep 8 

Deze week hebben we afscheid genomen van groep 8. Maandagavond hebben de groepen 8 een afscheidsfeest gevierd op Kraaijenberg. De muziek werd verzorgd door onze oud-leerlingen Bram, Niels en Guus en het was een supergeslaagd feestje! Dinsdagmiddag zijn de leerlingen de school “uitgegooid”, waarna woensdag in het teken stond van de opvoering van de goed ingestudeerde musicals. Wat waren we blij dat deze “gewoon” weer in het Mozaïek opgevoerd kon worden in het bijzijn van ouders! Het afscheid van de basisschool aan het einde van groep 8 is een bijzondere mijlpaal. Wanneer de jongste in een gezin naar het Voortgezet Onderwijs gaat, sluit je als gezin een periode af. Echt een moment om even bij stil te staan. We bedanken al deze ouders voor alles wat ze in de loop der jaren voor de Speelhoeve gedaan hebben en wensen hen als gezin een mooie toekomst toe.