Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

De wet AVG schrijft voor dat het belangrijk is om expliciet toestemming te vragen aan ouders van minderjarigen voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens van uw kind. U kunt in Parro aangeven welke privacyvoorkeuren u heeft. We vragen jaarlijks uw aandacht voor het invullen dan wel checken/herzien van de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren).

 

U kunt per kind aangeven waar u wel en geen toestemming voor geeft in Parro via ‘Instellingen / mijn Profiel / mijn kinderen / ooo / open instellingen / privacyvoorkeur aangeven’. Wilt u foto’s van uw kind kunnen ontvangen in Parro, let er dan op dat u toestemming geeft voor “Beeldmateriaal Parro”. Neem gerust telefonisch of per mail contact met ons op mocht u hulp wensen met het invullen.

Terug naar boven